تسمه های تایم

2 سال از زمان نصب یا 70 هزار کیلومتر
کد قطعه: .....
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه تایم TU5
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- دندانه: 134
2 سال از زمان نصب یا 70 هزار کیلومتر
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه تایم رنو L90
- کشور سازنده: ایران
- دندانه: 132
گارانتی: 2 سال از زمان نصب یا 70 هزار کیلومتر
کد قطعه: 0000
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه تایم دنا
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- دندانه: 127
- متریال HNBR
2 سال از زمان نصب یا 70 هزار کیلومتر
کد قطعه: .....
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه تایم پژو 405GLX
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- دندانه: 114
- متریال HNBR
2 سال از زمان نصب یا 70 هزار کیلومتر
کد قطعه: .....
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه تایم 206
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- دندانه: 104
کد قطعه: .....
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه تایم پراید ، تیبا
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- دندانه: 107