تسمه های شیاری

60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام پژو 206
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 6
- متریال cr
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام موتور ef7 6pk2364
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 6
- متریال EPDM
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام و کولر دنا پلاس اتومات فرمان برقی
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 6
- متریال EPDM
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام L90
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 6
- متریال EPDM
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام موتور XU7 سمند، پژو پارس و پژو
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 6
- متریال cr
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه: 0000
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام پژو 206
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- شیار: 6
- متریال cr
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه: 0000
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام آریسان و روآ
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- شیار: 4
- متریال cr
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه کولر پارس و سمند
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 5
- متریال cr
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه: 0000
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه کولر دانگ فنگ
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- شیار: 5
- متریال cr
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام تارا
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 6
- متریال:EPDM
کد قطعه: 0000
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام 207 فرمان برقی
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- شیار: 6
- متریال EPDM
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام ریو
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 4
- متریال:CR
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه کولر تیبا
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 4
- متریال cr
60 هزار کیلومتر گارانتی تعویض
کد قطعه: 0000
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام ریو، تیبا، ساینا، پراید
- کشور سازنده: ایران
- شماره قطعه: 0000
- شیار: 15
- متریال EPDM
کد قطعه:
افتخار یک دهه همراهی
- نام محصول: تسمه دینام پارس TU5
- کشور سازنده: ایران
- شیار: 4
- متریال cr