کلیه اصول و رویه‌های اتوهاب منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‌ها و سرویسهای اتوهاب تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق میکنید که استفاده مستمر شما از وب سایت و اپلیکیشن اتوهاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

ثبت گارانتی

لطفا کد 6 رقمی گارانتی و شماره VIN خودرو خود را وارد نمایید

پیگیری وضعیت

برای پیگیری وضعیت گرانتی خود لطفا کد گارانتی قطعه خریداری شده و کیلومتر خودرو را وارد نمایید.